Sedert 45 jaar is Brattinga een toongevend bedrijf wat zich gespecialiseerd heeft in de interieurstoffering van woningen, kantoren en restaurants.
Nagenoeg alle voorkomende vormen van stofferings werkzaamheden worden in onze eigen ateliers en door vakkundig opgeleide personen uitgevoerd.
Veelal werken wij met
interieur- en kleur adviezen
welke in samenspraak met
onze opdrachtgevers worden gerealiseerd.